Inför extern finansiering

När man står inför företagets nästa steg i utvecklingen och funderar på att involvera externa finansiärer behöver man vara ute i god tid och förbereda sig väl för att inte allt arbete ska vara förgäves.

Silverdal Innovation Network har tagit fram nedanstående process för att matchningen mellan företag och investerare ska bli ett framgångsrikt partnerskap.

Workshop I – orientering

Tillsammans med alla delägare går vi igenom:business model

Omfattning:½ dag

Workshopen dokumenteras vilket kan användas i det vidare arbetet för extern finansiering samt i kommunikation med kunder, medarbetare etc.Business angel  

Workshop II – inför prospekt och val av investerarprofil

Under en dag går vi bl a igenom

Arbetet under workshopen sammanställs till en arbetsplan.

Utforma investerarinformation/prospekt

Identifiera och presentera möjliga investerare

Genomförande av investeringsrunda

Tilläggstjänster som kan vara relevanta

Taggar: Tjänster för entreprenörer, Tjänster, Finansiering, Services

Skriv ut